Trenermentor

Klubben utdannet høsten 2019 mentorer, som skal følge opp team og trenere i det daglige arbeidet.

Mentorene skal støtte og veilede teamet, og gi de best mulig arbeidsvilkår. Dette gjør de gjennom diskusjoner og refleksjoner, og sørger for at teamet er oppdaterte på sportslig plan, klubbens retningslinjer og våre verdier og holdninger.

Mentorene blir tildelt lag de følger opp, eller trenere de skal følge opp spesifikt.

Mentorer for sesongen 2021 er