Nøkler Ydalir, Lillemoen og Hernes

De lagene som trener i nevnte haller kan nå kvittere ut nøkler/chiper på håndballkontoret.