Korona-rutiner

Til besøkende i våre haller

 

Elverumshallen Elvishallen Terningen Arena

 

 

Denne veilederen er basert på FHI’s «Veileder i smittevern for idrett (Covid-19), samt anbefalinger fra Norges Idrettsforbund.

 

Formålet er at brukere og gjester av våre haller på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19.

 

Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte.

 

Det er Elverum Håndball sitt ansvar å sikre at informasjon om anbefalte smitteverntiltak er tilgjengelig for alle som ferdes i hallene, og derfor har vi utarbeidet dette skrivet til våre besøkende.

 

Vi følger selvfølgelig NHF sin veileder for kamper og arrangementer.

 

Til lagene – spillere, trenere og støtteapparat

 

· Personer som er tilstede, skal holde minst 1 meters avstand til hverandre. Unntak for spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet.

· Garderober i hallen benyttes ut fra oppsett i den enkelte hall.

· Publikumstoaletter er tilgjengelig, og spillere/trenere benytter dette.

· For oppvarming innendørs benytter dere hver deres korridor, uten bruk av ball. Oppvarming med ball foregår på spilleflaten før kamp.

· Husk 1-meters avstand på innbytterbenken.

· Det skal ikke håndhilses, kun albue og fot.

· Det settes frem hånd- og overflatedesinfeksjon ved inngang, toaletter og ved innbytterbenk.

· Det skal ikke byttes side mellom omgangene for J/G 16 år og yngre.

· Spillere og trenere/lagledere som er oppført på kamprapporten trenger ikke registreres ved ankomst til hallen på skjema/app ved hovedinngangen.

· Lagleder sørger for ajourførte lister over spillere/støtteapparat.

· Hold laget mest mulig samlet ved inn- og utgang – og under oppvarming.

· Om nødvending kan lagene bli bedt om å vente ute til hallen er tømt og gjort klar.

 

Til publikum

 

Benytt hovedinngang når dere kommer- og forlater hallen. Alle spriter hender ved inngang og utgang til hallen.

 

Vårt hovedprinsipp er at alle sitter med en meters avstand.

Du kan ikke overprøve dette ved å tenke familie/venner/gruppe som du er del av – avstand skal holdes til alle.

 

Inngang:

 

Elvishallen og Elverumshallen bruker sine vanlige innganger.

 

Terningen Arena har i denne perioden sin « hovedinngang » ved den vesle fotballbanen. Du går inn ved turnhallen, og følger korridoren nedover til registrering før du går inn på tribunen.

 

Registrering:

Alle besøkende til hallen skal registreres.

Registrering vil foregå manuelt på eget skriv og/eller via app for registrering.

 

Tribunene:

I Terningen sitter vi på annenhver rad og har to seter mellom den enkelte.

 

Elvishallen har oppmerkede prikker der du skal sitte, og setter du deg på prikken er du innafor meter`n til de andre.

 

Elverumshallen har oppmerket med tape der du skal sitte, og holder du deg til denne oppmerkingen er du innafor meter`n til de andre.

 

Kiosk

Det er kiosk i alle haller. Inngangsbillett og kioskvarer betales med Vipps.

 

Når kampen er slutt ønsker vi at alle forlater hallen så fort som mulig.

 

Antall i hallene:

Det er tillatt med 50 personer (spillere og publikum) inne i hallen så vi gjør oppmerksom på at publikum kan bli stoppet i døra, og må vente til det eventuelt blir plass.

I Terningen er det tillatt med 200 personer.

Vi vil gjennom våre lag ha dialog med gjestende lag mht antall tilskuere de kan komme med.

 

Våre hallansvarlige har en meget viktig funksjon i disse tider – respekter de og gjør hallen trygg for alle!

 

Utover dette oppfordrer vi alle til å følge smittevernets «gylne treenighet»:

 

1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.

 

2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.

 

3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.