Terningen Arena

Til besøkende i våre haller

Terningen Arena

Denne veilederen er basert på FHI’s «Veileder i smittevern for idrett (Covid-19), samt anbefalinger fra Norges Idrettsforbund.

Formålet er at brukere og gjester av våre haller på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19.

Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte.

Det er Elverum Håndball sitt ansvar å sikre at informasjon om anbefalte smitteverntiltak er tilgjengelig for alle som ferdes i hallene, og derfor har vi utarbeidet dette skrivet til våre besøkende.

Vi følger selvfølgelig NHF sin veileder for kamper og arrangementer.

 

Til lagene – spillere, trenere og støtteapparat

 

· Personer som er tilstede, skal holde minst 1 meters avstand til hverandre. Unntak for spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet.

· Garderober i hallen benyttes ut fra oppsett i den enkelte hall.

· Publikumstoaletter er tilgjengelig, og spillere/trenere benytter dette.

· For oppvarming innendørs benytter dere hver deres korridor, uten bruk av ball. Oppvarming med ball foregår på spilleflaten før kamp.

· Husk 1-meters avstand på innbytterbenken.

· Det skal ikke håndhilses, kun albue og fot.

· Det settes frem hånd- og overflatedesinfeksjon ved inngang, toaletter og ved innbytterbenk.

· Det skal ikke byttes side mellom omgangene for J/G 16 år og yngre.

· Spillere og trenere/lagledere som er oppført på kamprapporten trenger ikke registreres ved ankomst til hallen på skjema/app ved hovedinngangen.

· Lagleder sørger for ajourførte lister over spillere/støtteapparat.

· Hold laget mest mulig samlet ved inn- og utgang – og under oppvarming.

· Om nødvending kan lagene bli bedt om å vente ute til hallen er tømt og gjort klar.

 

Til publikum

Benytt hovedinngang når dere kommer- og forlater hallen. Alle spriter hender ved inngang og utgang til hallen.

Vårt hovedprinsipp er at alle sitter med en meters avstand.

Du kan ikke overprøve dette ved å tenke familie/venner/gruppe som du er del av – avstand skal holdes til alle.

 

Inngang:

Terningen Arena har i denne perioden sin « hovedinngang » ved den vesle fotballbanen. Du går inn ved turnhallen, og følger korridoren nedover til registrering før du går inn på tribunen.

 

Registrering:

Alle besøkende til hallen skal registreres.

Registrering vil foregå manuelt på eget skriv og/eller via app for registrering.

 

Tribunene:

I Terningen sitter vi på annenhver rad og har to seter mellom den enkelte.

 

Kiosk

Det er kiosk i alle haller. Inngangsbillett og kioskvarer betales med Vipps.

 

Når kampen er slutt ønsker vi at alle forlater hallen så fort som mulig.

 

Antall i hallene:

Det er tillatt med 200 personer (spillere og publikum) inne i hallen, så vi gjør oppmerksom på at publikum kan bli stoppet i døra, og må vente til det eventuelt blir plass.

Vi vil gjennom våre lag ha dialog med gjestende lag mht antall tilskuere de kan komme med.

 

Våre hallansvarlige har en meget viktig funksjon i disse tider – respekter de og gjør hallen trygg for alle!

 

Utover dette oppfordrer vi alle til å følge smittevernets «gylne treenighet»:

 

1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.

 

2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.

 

3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.