Dommere

Thor Arnstein Berg er dommeransvarlig i klubbene.

Han sørger for oppfølging av alle regionsdommere i klubben. Dette innebærer å sørge for best mulig vilkår for utvikling av våre dommere gjennom fagmøter, observasjoner, sette opp riktige kamper for den enkelte, bistå i alt det praktiske for dommerne, og være den som holder i det daglige dommerarbeidet.

Jakob Lund Christiansen er ansvarlig for oppsett av våre barnedommere til kamper i Intersport 4èr, 5 èr håndball for 9 og 10- åringene, og 6 èr håndball 11 og 12.

Det avholdes kurs for nye barnedommere hver høst i slutten av september/starten av oktober. Kursansvarlig her er Knut Egil Ervik. Årets nye barnedommere er de som er født i 07.