Lagsponsor 13-16 år

Lagene i alderen 13-16 år kan skaffe egne sponsorer. Disse kan være synlige på treningsdressens front, eller på buksen.

Det skal ikke være annet trykk enn yngres egne sponsorer på baksiden av jakken!

Dette må være sponsorer som ikke konkurrerer med våre hovedsponsorer;

  • Sparebank 1 Østlandet innen bank, forsikring og boligsalg.

Lagene administrerer selv arbeidet rundt innhenting av sponsorer, skriver avtaler med sponsorer og følger de opp med synlighet ut fra det som blir avtalt.

Administrasjonen kan være behjelpelig med mal på avtaler, og administrasjonen sørger for selve faktureringen ut til sponsorene

Her må man være enige med sponsorer på følgende områder:

Er summen de inngår med eller uten moms?

Skal trykk dekkes av sponsoren?

Klubben ser gjerne at dere tar en gjennomgang med administrasjonen før dere setter i gang:)