Beskjeder rundt nøkler, haller mm

Nøkler til de ulike hallene; Viktig at vi får inn nøkler som ikke skal brukes videre av dere i slutten av neste uke, slik at de som trenger de kan hente dette mandag 12/10.
Elverumshallen i uke 41:
Vi må holde dørene stengt under treninger da turn ikke har dugnadsvakter i høstferien. Samme system som i august nå i uke 41. Hallen er stengt på onsdag 7/10 for oppmerking av 5 `er bane.
Herneshallen i uke 41:
Herneshallen er stengt i uke 41!
Lagledermøte mandag 12/10
Avholdes i Terningen kl 1900-2100 mandag 12/10. Se tidligere beskjed:)
Ledige økter;
Fint om dere legger ut ledige økter i uke 41 på facebooksiden vår