Inntektsgivende tiltak, 6-12 år

For lagene i klassene 6 – 12 år:

Dugnader til de yngste lagene er for å begrense kostnader til deltagelse i cup og andre arrangementer i regi av lagene. Vi ønsker lite fokus på dugnader i denne aldersgruppen. Om lagene velger å gjennomføre inntektsbringende tiltak bør dette begrenses til kakelotteri el. for å dekke ledere og noen felleskostnader.

De tre yngste årgangene har ingen turneringer, og her er det ikke behov for noen tiltak rundt økonomi,

Årsklassene 9-12 deltar primært på Fredrikstad Cup og Elverum Yngres cup, og vil ha lite behov for inntektsbringende tiltak.

PÅ Elverum Yngres Cup dekker klubben påmelding for laget, og som «hjemmelag» har vi ikke behov for deltagerkort. Det er tilbud om konsert lørdag kveld, og kostnadene til denne dekker laget gjennom lagskonto, eller ved å ta inn penger fra den enkelte spiller.

På Fredrikstad er det en påmeldingsavgift pr lag på ca 2000,- som dekkes av det enkelte lag. Deltagerkortet koster 1500,- pr spiller. Trenere og lagledere som er med laget gjennom hele helgen får dekket sitt deltagerkort gjennom laget.

Lagene velger selv om de organiserer et enkelt lotteri, en kakelotteri på kjøpesenteret e.l. Om man ikke velger å organisere noe på dette, er det viktig med god kommunikasjon og forutsigbarhet opp mot foresatte på når betalinger skal skje. Om du har spillere som sliter økonomisk, ber vi deg kontakte klubben så er vi behjelpelig med hvilke steder man kan få støtte.

Lagene skal opprette egne lagskontoer, som opprettes av administrasjonen i samarbeid med dere. Dere vil få opplæring på dette.