Inntektsgivende tiltak, 13-16 år

Fra lagene i klassene 13 år – 16 år:

Med økende alder er det også større kostnader knyttet til deltagelse i cuper og etter hvert også evt nasjonale serier. Dette krever store budsjetter for hvert enkelt lag.

Dugnader som er organisert gjennom lagene tilfaller lagene og skal inn på lagskontoene. Lagene skal lage budsjett for sesongen og tilpasse tiltakene etter dette. Målet er å holde kostnader for turneringer og utstyr nede slik at alle kan delta. Dugnader er et av flere tiltak for å skaffe disse midlene til fellesskonto.

Dugnadsinntekter skal også dekke fellesutgifter slik som isposer, teip mm.

Det er ønskelig med robuste team av foreldre som driver lagene både administrativt og gjennom treninger og lagledelse. Lagene skal dekke utgifter til nødvendig trener- og laglederdeltagelse på blant annet cuper.

De foreldre som bidrar med administrative og sportslige oppgaver gjennom daglig drift av laget opp mot treninger, kamper og turneringer skal få dette registrert som dugnad for laget.

I alderen 13-16 holder vi som klubb et høyt aktivitetsnivå, og deltar på en rekke turneringer. I tillegg vil man på jenter og gutter 16 prøve å delta i den nasjonale serien Bring.

Som foreldregruppe arbeider man aktivt for å holde egenandelene nede. Det er viktig at de laveste egenandelene er på de tiltak/cuper alle deltar på.

Sponsorer

Lagene kan ha egne sponsorer til fronten på treningsdress. Disse må ikke være konkurrerende aktivitet med klubbens øvrige sponsorer.

Lagene skaffer små og lokale sponsorer på 3000-5000-7500 kr, og sørger for at disse blir profilert på fronten av treningsdressen. Klubben er behjelpelig med kontrakter, og det er lurt å søke erfaring hos de som har vært gjennom dette før. Trykk gjøres hos Joker Trykk(som en del av avtalen klubben har med de). Pris og hvordan trykk skal se ut tar dere en gjennomgang på med Joker før dere starter salg.

Dugnader gjennom klubben

Klubben har kontakt med Thevent, og de eldste lagene kan få mange dugnadstimer her. Dette er på Elverumsdagene, Mart`n, og Elvebris. Dette kommuniseres fra klubben og ut til lagene.

Egne dugnader

Lagene kan arrangere dugnader som lagene står fritt til å skaffe; dette kan være nedvask av leiligheter, dugnad hos bedrifter, småjobber mm.

Lotteri

I tillegg bør lagene ha noen form for lotteri, og her er det kreativiteten som styrer.

Når det gjelder Bring anbefaler klubben at ca 30 % av de totale inntektene går til å holde nede egenandelene her. Dette gjelder det året de er Jenter og gutter 16. Dette vil bli gjennomgått med teamene i god tid før sesongen dette gjelder.

En ikke kan regne med å få utbetalt det en har betalt inn når utøveren evt slutter i laget. Begrunnelsen for dette er at arbeidet/inntekten er skaffet til veie gjennom håndballen og lagene, og det er lagene som får utbetalt dette.