Dommerutbetalinger

Alle utbetalinger til dommere går til deres konto, og overføres fra administrasjonen i etterkant av helgen.

Det utbetales ikke kontant.

Det er ulike systemer rundt de ulike nivåene og dommerne

 • For regionskamper aldersklassene 13-16 år, gjelder følgende:
  • Regionsdommerne legger inn  digital dommeregning i Turneringsadmin, og sørger selv for at disse er riktige mht honorar og kjøring/diett. Klubben kontrollerer disse, og utbetaler fra administrasjonen.
  • Om regionsdommere dømmer kamper i barneklassene skal de også her benytte digital dommeregning!
  • Honorar, diett og kjøring finner du her:
 • For barnedommere gjelder følgende:
  • De fyller ut dommerregning i hall, og denne attesteres av den som har hallansvar på at riktige kamper står oppført.
  • Dommeregningen legges i kassen, og vil bli utbetalt fra administrasjonen.
  • Dommerregning finner du her:
 • Satser for de ulike kampene er :
  • Intersport 4èr håndball for 6, 7 og 8 år: 100,-
  • Aktivitetsserie 5`er håndball for 9 og 10 år: 120,-
  • Aktivitetsserie 6`er håndball for 11 0g 12:  For 11-årskamper  150,-. For 12-årkamper 180,-
  • Det utbetales ikke diett eller kjøring på barnekampene.

PS 1

Om obervatør fra egen klubb er til stede, fører denne digital dommeregning på sine kamper.

PS 2

Hvis oppsatte kamper ikke blir spilt, og dette blir bestemt i løpet av helgen, skal dommerne ha betalt for oppsatte kamper. Om de blir avlyst i forkant av helgen skal de ikke ha betalt for de kampene som går ut.