Kamper – Yngres Cup

Dugnader på Yngres Cup

Dette er den største enkeltdugnaden for oss som klubb. Denne helgen bretter alle opp ermene sammen!

All dugnadsinntekt i forbindelse med turneringen går til EHY, og er en av klubbens viktigste inntekter.

Inntektene fra helgen fordeler seg på to områder; betaling fra regionen på alle dugnadstimer vi gjennomfører, og inntekter fra kiosk og billett. I tillegg har EHY avtale med regionen rundt noe av matserveringen.

Hvordan fordeles timene?

Dugnader fordeles på alle våre lag, med unntak av de tre yngste årsklassene( som ikke deltar). Fordelingen sendes ut fra administrasjonen, og skjer i dialog med lagene.

Enkelte lag har ressurspersoner som gjør en dugnadsinnsatser for EHY ifm cupen (hallansvarlig, turneringsledelse mm). Dette blir lagt inn i fordelingen slik at laget de representerer ikke får tildelt full belastning med dugnadstimer.

Det aksepteres ikke at dugnadene videreformidles til andre grupper som for eksempel russ. Annen videreformidling må godkjennes av administrasjonen i EHY. Dette fordi oppgavene er av en slik art at vi ønsker at de besøkende skal møte voksne fra lagene i Elverum håndball. Vi har et meget godt rykte blant besøkende lag på vår gjestfrihet:)

Det er viktig å forberede familiene på at dette blir en helg hvor alle sine bidrag er nødvendige.