Kamper – egne lag

Dugnader som er organisert gjennom lagene tilfaller lagene og skal inn på lagskontoene. Lagene skal lage budsjett for sesongen og tilpasse tiltakene etter dette. Målet er å holde kostnader for turneringer og utstyr nede slik at alle kan delta. Dugnader er først og fremst et tiltak for fellesskapet og ikke primært for den enkelte. Dugnadsinntekter skal også dekke fellesutgifter slik som isposer, teip mm.

Det er ønskelig med robuste team av foreldre som driver lagene både administrativt og gjennom treninger og lagledelse. En anbefaler at lagene skal dekke utgifter til nødvendig trenerdeltagelse på blant annet cuper.

De foreldre som bidrar med administrative og sportslige oppgaver gjennom daglig drift av laget opp mot treninger, kamper og turneringer skal få dette registrert som dugnad for laget.

Hallansvarlig

Sørge for at de som er satt opp på sine oppgaver kommer i gang og gjennomfører sine oppgaver. Være den ansvarlige for at det er klart til kampstart, og være leder for selve arrangementet den dagen.

Dugnadsvaktene:

Sette opp sekretariat

Åpne og sette i gang kiosk

Ta i mot lag og dommere og vise de garderobe

Betaling av dommere(se eget nettsted for satser)

Sekretariat

Liveføring https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/brukerveiledninger/brukerveiledning-handball-live/

Man fører ikke live for 6-8. Her holder man kontroll på tiden og at kampene kommer i gang. Det telles ikke mål på tavle,resultat noteres på papir.

Spillerne

Klubben kan bruke J/G 16 til dugnadsoppgaver om det er nødvendig for EHY. Dette kan være utdeling av hvite t-skjorter på elitekamper, stå på stand med oppfordring til å registrere Elverum håndball i grasrotandelen, skifte av strømleverandør avtaler med mer. Dette er ekstraordinære oppgaver lagledere får beskjed om underveis.