Trenermentor

Klubben gjennomførte høsten 2019 et kurs for trenermentorer.

Målet er at vi skal kunne følge opp alle team, og følge opp trenere som ønsker tettere oppfølging.

Samtidig skal ordningen sikre at vi kan følge opp team og trenere som klubben mener trenger tettere oppfølging i perioder.

Vi mener at vi som klubb står sterkere med mentorordningen, og arbeider med å få inn nok mentorer til enhver tid – slik at tilbudet kan favne alle!